دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران

دوره آموزشی محیط بانان استان فارس به منظور آشنایی هرچه بیشتر آنها با نحوه شناسایی گونه های جانوری استان با همکاری پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و موسسه خزنده شناسان پارس از سیزده تا شانزدهم بهمن ماه نود و چهار در سالن جلسات اداره کل محیط زیست فارس برگزار شد. این کارگاه آموزشی شامل دو بخش تئوری و عملی بود که آقایان مهندس هادی فهیمی، مهندس باربد صفایی مهرو و مهندس محمد توحیدی فر و همچنین خانم ها دکتر هانیه غفاری و مهندس ناهید احمدی مدرسین این کارگاه بودند. 
محیط بانان و مسئولان پارک های ملی بمو و بختگان، مناطق حفاظت شده میانجنگل، هرمود لارستان، بهرام گور، مله گاله و همچنین آباده، کازرون، استهبان، سپیدان مارگون، فسا، پاسارگاد، خرامه، داراب، سد درودزن، خرم بید و فیروزآباد در این دوره شرکت کردند.
 برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 

برگزاری اولین کارگاه مشارکتی حفاظت از سمندر امپراطور خوزستان در سال 1394

کارگاه مشارکتی حفاظت از سمندر امپراطور (سمندر کوهستانی لرستان) به میزبانی اداره محیط زیست دزفول روز شنبه نهم آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور نمایندگان ادارات محیط زیست شمال خوزستان: ایذه، لالی، شیمبار، اندیکا، مسجدسلیمان، شوش، اندیمشک و دز برگزار گردید. در این کارگاه که با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس و میراث فرهنگی اجرا شد تعدادی از افسران نیروی انتظامی و پلیس راه آهن زاگرس نیز حضور داشتند. آقایان باربد صفایی مهرو و هادی فهیمی از موسسه خزنده شناسان پارس در خصوص زیست شناسی سمندرها و عوامل تهدید آن ها در ایران ارایه مطلب نمودند و در ادامه فرهاد قلی نژاد رییس اداره محیط زیست دزفول در خصوص قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از سمندرها در چارچوب حقوقی و قانونی مطالبی را بیان داشتند.
آقای مهندس مولا رییس اداره محیط طبیعی استان خوزستان در خصوص محدودیت های موجود و برنامه های پیش رو برای پایان سال از تمامی ادارات و محیط بانان خواستند تا همچون سال های گذشته در خصوص جلوگیری از صید و خرید و فروش سمندر در این استان تلاش نمایند.
در ادامه این کارگاه طرح عملی بر اساس تجارب گذشته به سمع و نظر کارشناسان استان رسید و مقرر گردید دبیرخانه ای ویژه سمندر در ادارات شمال استان جهت یکپارچه سازی و تسریع در روند مکاتبات و فعالیت های حفاطتی این گونه ارزشمند در نظر گرفته شود و تا پایان آبان ماه سایر پیشنهادات برای برنامه ریزی در خصوص حفاظت از گونه توسط ادارات مربوطه به این دبیرخانه ارسال گردد. همچنین در خصوص ادامه روند آموزشی به مردم بومی مقرر شد تا با کمک داوطلبان و سمن ها آموزش لازم به مردم داده شود.

لینک خبر: http://mzdezful.ir/?p=2173

کارگاه مشارکتی حفاظت از سمندر امپراطور (سمندر کوهستانی لرستان) به میزبانی اداره محیط زیست دزفول روز شنبه نهم آبان ماه 1394 با حضور نمایندگان ادارات محیط زیست شمال خوزستان: ایذه، لالی، شیمبار، اندیکا، مسجدسلیمان، شوش، اندیمشک و دز برگزار گردید. در این کارگاه که با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس و میراث فرهنگی اجرا شد تعدادی از افسران نیروی انتظامی و پلیس راه آهن زاگرس نیز حضور داشتند. آقایان باربد صفایی مهرو و هادی فهیمی از موسسه خزنده شناسان پارس در خصوص زیست شناسی سمندرها و عوامل تهدید آن ها در ایران ارایه مطلب نمودند و در ادامه فرهاد قلی نژاد رییس اداره محیط زیست دزفول در خصوص قوانین و مقررات مربوط  به حفاظت از سمندرها در چارچوب حقوقی و قانونی مطالبی را بیان داشتند.  آقای مهندس مولا رییس اداره محیط طبیعی استان خوزستان در خصوص محدودیت های موجود و برنامه های پیش رو برای پایان سال از تمامی ادارات و محیط بانان خواستند تا همچون سال های  گذشته در خصوص جلوگیری از صید و خرید و فروش سمندر در این استان تلاش نمایند.  در ادامه این کارگاه طرح عملی بر اساس تجارب گذشته به سمع و نظر کارشناسان استان رسید و مقرر گردید دبیرخانه ای ویژه سمندر در ادارات شمال استان جهت یکپارچه سازی و تسریع در روند مکاتبات و فعالیت های حفاطتی این گونه ارزشمند در نظر گرفته شود و تا پایان آبان ماه سایر پیشنهادات برای برنامه ریزی در خصوص حفاظت از گونه توسط ادارات مربوطه به این دبیرخانه ارسال گردد. همچنین در خصوص ادامه روند آموزشی به مردم بومی مقرر شد تا با کمک داوطلبان و سمن ها آموزش لازم به مردم داده شود.

کارگاه مشارکتی حفاظت از سمندر امپراطور (سمندر کوهستانی لرستان) به میزبانی اداره محیط زیست دزفول روز شنبه نهم آبان ماه 1394 با حضور نمایندگان ادارات محیط زیست شمال خوزستان: ایذه، لالی، شیمبار، اندیکا، مسجدسلیمان، شوش، اندیمشک و دز برگزار گردید. در این کارگاه که با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس و میراث فرهنگی اجرا شد تعدادی از افسران نیروی انتظامی و پلیس راه آهن زاگرس نیز حضور داشتند. آقایان باربد صفایی مهرو و هادی فهیمی از موسسه خزنده شناسان پارس در خصوص زیست شناسی سمندرها و عوامل تهدید آن ها در ایران ارایه مطلب نمودند و در ادامه فرهاد قلی نژاد رییس اداره محیط زیست دزفول در خصوص قوانین و مقررات مربوط  به حفاظت از سمندرها در چارچوب حقوقی و قانونی مطالبی را بیان داشتند.  آقای مهندس مولا رییس اداره محیط طبیعی استان خوزستان در خصوص محدودیت های موجود و برنامه های پیش رو برای پایان سال از تمامی ادارات و محیط بانان خواستند تا همچون سال های  گذشته در خصوص جلوگیری از صید و خرید و فروش سمندر در این استان تلاش نمایند.  در ادامه این کارگاه طرح عملی بر اساس تجارب گذشته به سمع و نظر کارشناسان استان رسید و مقرر گردید دبیرخانه ای ویژه سمندر در ادارات شمال استان جهت یکپارچه سازی و تسریع در روند مکاتبات و فعالیت های حفاطتی این گونه ارزشمند در نظر گرفته شود و تا پایان آبان ماه سایر پیشنهادات برای برنامه ریزی در خصوص حفاظت از گونه توسط ادارات مربوطه به این دبیرخانه ارسال گردد. همچنین در خصوص ادامه روند آموزشی به مردم بومی مقرر شد تا با کمک داوطلبان و سمن ها آموزش لازم به مردم داده شود.

اولین نشست حفاظت مشارکتی از سمندرهای استان کردستان به همت انجمن سبز چیا برگزار شد

روز چهارشنه چهار شهریورماه نود و چهار به دعوت انجمن سبز چیا، نشستی تحت عنوان حفاظت مشارکتی برای سمندرهای کردستان با حضور خانم دکتر غفاری از دانشگاه کردستان، آقای صفایی از موسسه خزنده شناسان پارس و مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان آقای عامری فر رئیس محیط طبیعی اداره کل محیط زیست کردستان، آقای ویسی رئیس حیات وحش و آقای احسنی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل محیط زیست کردستان، آقای حق مرادی از روابط عمومی اداره کل محیط زیست کردستان و آقای زری رئیس محیط زیست شهرستان مریوان، آقای قادری رئیس محیط زیست شهرستان سروآباد درسالن جلسات اداره محیط زیست سروآباد با هدف بررسی وضعیت سمندرهای استان کردستان برگزار گردید.
در آغاز آقای قادری ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان سروآباد ضمن خوش آمد گویی به حضار از تشکیل این نشست استقبال کردند. در ادامه آقای سیوان امینی از انجمن سبز چیا با ارائه گزارشی به بیان وضعیت سمندرهای کردستان، زیستگاه هایشان و تهدیداتی که دارند پرداخت. اعضای انجمن با اشاره به فعالیت های انجام شده انجمن سبز چیا برای سمندر کوهستانی کردستان با ارائه برنامه ها و راهکارها برای حفاظت از سمندرهای کردستان خواستار احیای سریع زیستگاه های این دوزیستان با کمک هم شدند.
در بخش دوم نشست به دعوت انجمن سبز چیا  یکی از زیستگاه های با ارزش سمندر که هر دو گونه سمندر کردستان را با هم دارد، در محدوده شهرستان مریوان برای بازدید انتخاب شد تا مسئولین و دعوت شده گان با وضعیت بحرانی یکی از زیستگاه های آسیب پذیر (منبع آب این زیستگاه بدلیل استفاده در بخش کشاورزی از دسترس سمندر خارج شده و با مشکل جدی مواجه است) آشنا شوند. خوشبختانه در محل تصمیمات خوبی برای احیای این زیستگاه اتخاذ گردید.

لینک و متن کامل خبر:
http://chya.ir/?p=117255

حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز

نهمین جشنواره روز ملی یوز پلنگ ایرانی در روزهای پنج شنبه و جمعه ۵ و ۶ شهریور ماه نود و چهار از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در پارک ملت تهران برگزار شد. موسسه خزنده شناسان پارس همانند سالهای گذشته در این جشنواره حضور فعال داشت. اعضا و داوطلبان در غرفه موسسه در زمینه طرح های حفاظتی انجام شده و در دست انجام موسسه خزنده شناسان پارس و اطلاعات تخصصی در زمینه گونه های در معرض تهدید به بازدید کنندگان و علاقمندان توضیحات کاملی را ارائه نمودند. همچنین در زمینه خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض و گونه های غیر بومی اطلاعات جامعی ارائه شد. در زمان برگزاری جشنواره برنامه های آموزشی و سرگرمی برای کودکان شامل نقاشی و پازل خزندگان و دوزیستان مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز

استقبال فعالان محیط زیست از اولین اکران عمومی مستند فرمانروای زاگرس

اولین اکران عمومی مستند فرمانروای زاگرس روز جمعه بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۴ در پردیس سینمایی قلهک تهران با استقبال کم نظیر فعالان، علاقمندان و مسئولین محیط زیست کشور روبرو شد. این مستند به کارگردانی پرهام دیباج و به همت موسسه خزنده شناسان پارس و موسسه آوای وحش پرشیا ساخته شده است و دفتر کمک های کوچک سازمان ملل حامی مالی آن بوده است. بیشتر بلیط های این فیلم قبل از اکران بصورت اینترنتی خریداری شده بود.
هوشنگ ضیایی مشاور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست، لاله دارایی هماهنگ کننده ملی دفتر کمک های کوچک محیط زیست سازمان ملل، بهمن ایزدی و حمید فراهانی راد اعضای کمیته راهبردی دفتر کمک های کوچک محیط زیست سازمان ملل، هومن جوکار مدیر پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، مرتضی اسلامی مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی، حامد مشیری مدیر عامل طرح سرزمین، باربد صفایی مهرو، هادی فهیمی، هانیه غفاری اعضای هیات مدیره موسسه خزنده شناسان پارس، مهدی مجتهدی مدیر دامون، مژگان جمشیدی و حمیدرضا میرزاده از فعالان محیط زیست در حوزه خبر، تعدادی از محیط بانان استان تهران و بسیاری دیگر از فعالان و علاقمندان محیط زیست حضور داشتند.
این مستند قرار است در شهرهای اهواز و دزفول نیز با همکاری اداره کل محیط زیست خوزستان اکران شود.

 استقبال فعالان محیط زیست از اولین اکران عمومی مستند فرمانروای زاگرس