برگزاری اولین جشنواره حفاظت از افعی کوهستانی لطیفی

اولین جشنواره حفاظت از افعی کوهستانی لطیفی روز جمعه نوزدهم خرداد نود شش در باغ وحش تهران با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس، باغ وحش تهران و باغ وحش جانورشناسی و گیاهشناسی پیلسن جمهوری چک برگزار شد تا مردم و کودکان از نزدیک با خزندگان و اهمیت آنها به ویژه افعی کوهستانی لطیفی آشنا شوند. این جشنواره از ساعت ده صبح در محل همایش های مجموعه ارم سبز با سه سخنرانی در مورد اهمیت مارها و گزارشی از فعالیت های حفاظتی انجام شده این طرح در سه سال گذشته توسط مهندس باربد صفایی مهرو، مهندس مهتاب یزدانیان و یان دانال آغاز به کار کرد. در ساعت دوازده و پس از اتمام سخنرانی ها مدعوین به همراه سایر بازدیدکنندگان باغ وحش تهران به محل جشنواره در داخل باغ وحش رفتند، بازیهای تیمی برای بزرگسالان، مسابقه برای کودکان به همراه جوایز و لمس حیوانات و گریم بخش هایی از برنامه های این جشنواره یکروزه بود. مجری برنامه، شهریار ربانی  با همکاری اعضای تیم طرح تلاش کردند تا باورهای اشتباه و نادرست درباره خزندگان بویژه مارها را اصلاح کرده و از طریق سرگرمی و مسابقه آموزش های لازم  را در اختیار شرکت کنندگان در جشنواره بگذارند.

برگزاری اولین جشنواره حفاظت از افعی کوهستانی لطیفیبرگزاری اولین جشنواره حفاظت از افعی کوهستانی لطیفی

برگزاری اولین جشنواره حفاظت از افعی کوهستانی لطیفی