فراخوان مشارکت در هفتمین سال حفاظت از سمندر

موسسه خزنده شناسان پارس به داوطلبان و همراهان پرشور و آگاه که طی این سالها یاری رسان ما بودند افتخار می کند. داوطبان گرامی برای مشارکت در این طرح با آقایان پرهام بیهقی ۰۹۱۲۲۳۹۷۸۲۷ و پویا دارابی ۰۹۱۲۱۷۱۶۲۶۷ تماس بگیرند و از نحوه تقسیم کار امسال برای آموزش چهره به چهره و آگاه‌سازی عمومی در سطح شهر تهران مطلع شوند.