گزارش تصویری غرفه موسسه خزنده شناسان پارس در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست