شرکت اعضای موسسه خزنده شناسان پارس در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی حفاظت

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی حفاظت از بیست و یکم تا بیست و پنجم جولای دوهزار و نوزده برابر با سی تیرماه تا سوم مرداد هزار و سیصد و نود و هشت در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد. بیش از دو هزار نفر از متخصصین و محققین، اساتید، مدیران، تصمیم گیرندگان، کارشناسان و دانشجویان در زمینه حفاظت از تنوع زیستی از سراسر جهان در این کنفرانس شرکت کردند و در مورد چالش های حفاظت از تنوع زیستی، موضوعات جدید تحقیقاتی و توسعه علم حفاظت به بحث و تبادل نظر پرداختند. اعضای موسسه خزنده شناسان پارس در این کنفرانس بین المللی شرکت فعال داشتند.
کنفرانس بین المللی زیست شناسی حفاظت هر دو سال یکبار توسط موسسه بین المللی زیست شناسی حفاظت بعنوان بزرگترین موسسه تخصصی در مورد علم و تلاش برای حفظ تنوع زیستی کره زمین برگزار و فقط هر ده سال یکبار در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می شود. کنفرانس بین المللی زیست شناسی حفاظت بعنوان مهمترین نشست بین المللی برای متخصصین این حوزه محسوب می شود.
اولین کنفرانس جهانی زیست شناسی حفاظت در سال هزار و نهصد هشتاد و هشت میلادی در ایالت مونتانای آمریکا برگزار شد. از آن زمان تا به امروز این کنفرانس در آفریقا، اقیانوسیه، اروپا، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی برگزار شده است.

 

شرکت اعضای موسسه خزنده شناسان پارس در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی حفاظت