توصیف جنس و گونه جدید از خزندگان ایران توسط اعضای موسسه خزنده شناسان پارس

مقاله توصیف جنس و گونه جدید از خزندگان ایران امروز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت نود و پنج در مجله علمی زوتاکسا به چاپ رسید 

محققین موسسه خزنده شناسان پارس و دانشگاه کردستان طی یک مطالعه گسترده در بخش جنوبی زاگرس موفق به کشف جنس جدیدی از مارمولکها شدند.

اهمیت ثبت این گونه و جنس جدید برای جهان از آنجا است که طی یکصد سال اخیر فقط در سال های 1914 و 1957  چنین رخدادی در خانواده بزرگ گکونیده با 1651 گونه از خزندگان جهان اتفاق افتاده است. که این نشان از جغرافیای زیستی پیچیده در ایران است. این جنس نادر به افتخار سرزمین ایران، گکوی پارس نامیده شده و همچنین  این گونه نیز به افتخار یکی از بنیانگذاران سازمان حفاظت محیط زیست، بوم شناس بزرگ ایرانی و نویسنده کتاب پستانداران ایران هوشنگ ضیایی نامگذاری شده است. این جنس تنها جنس خزنده اندمیک ایران و زاگرس است و اولین ثبت یک جنس در مهره داران توسط ایرانیان محسوب می گردد.

 در این مقاله یک جنس و گونه جدید از خانواده گکوها با بررسی دو نمونه بالغ دارای تخم از منطقه حفاظت شده کوه هماگ استان هرمزگان توصیف شد. جنس گکوی پارس از طریق خصوصیات زیر از سایر جنس های گکوهای خاورمیانه قابل تشخیص است: انگشتان در قسمت انتهایی پهن نشده اند، سطح پشتی دم دارای پولک های کوچک و فاقد برآمدگی و تیغه است، هر طرف کناره های دم در هر حلقه دارای دو پولک تیغه دار و نوک تیز است. گکوی پارسی ضیایی مارمولکی زمین زی است. زیستگاه این گونه جدید بخشی محصور شده از جنگل استپی کوههای زاگرس است که توسط ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی نوبو-سندی جنوب ایران احاطه شده و دارای پوشش گیاهی پراکنده شامل درختان پسته وحشی و درختچه های بادام کوهی است. این جنس سیزدهمین جنس شناخته شده گکوها از ایران و تنها جنس از گکوها است که اندمیک کوههای زاگرس می باشد. کلید جدید جنس های خانواده گکوهای ایران نیز در این مقاله ارائه شده است.

لینک مجله: http://www.mapress.com/j/zt/issue/view/zootaxa.4109.4

A new genus and species of gekkonid lizard (Squamata: Gekkota: Gekkonidae) from Hormozgan Province with a revised key to gekkonid genera of Iran
BARBOD SAFAEI-MAHROO, HANYEH GHAFFARI, STEVEN C. ANDERSON
Zootaxa 4109 (4): 428–444, 10 May 2016
http://doi.org/10.11646/zootaxa.4109.4.2

Parsigecko ziaiei
Parsigecko ziaiei