بزرگسالان

موسسه خزنده شناسان پارس در راستای حفاظت از خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض، با هدف آگاهسازی و اطلاع رسانی و با همکاری سازمانها و ادارات محیط زیست استان های کشور، بخشی از فعالیت های خود را صرف برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی برای جوامع محلی، دانشجویان، کارشناسان وسایر علاقمندان نموده است.