دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. علاقه او به حفاظت از حیات وحش و به ویژه خزندگان است. او برای پایان نامه ارشد خود زیستگاههای گونه اندمیک افعی (افعی البرزی) در ایران را برای شناسایی پارامترهای بوم شناختی مهم که در مطلوبیت زیستگاه این گونه تاثیرگذار است مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر تحصیلات دانشگاهی مهتاب بیش از 5 سال است به نوجوانان در رابطه با حیات وحش و اهمیت آنها آموزش می دهد. او در حال حاضر در طرح حفاظت از افعی لطیفی با موسسه خزنده شناسان پارس همکاری می کند.