ما که هستیم

مؤسسه خزنده شناسان پارس  مؤسسه ای غیر دولتی و غیرانتفاعی زیست محیطی با هدف حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور ایران است. متخصصین و محققین این مؤسسه در تلاشند تا با پژوهش و تحقیق در زمینه دوزیستان و خزندگان از تنوع زیستی این مهره داران در پهنه ایران زمین حفاظت و حمایت نمایند. ما معتقدیم همه در حفظ و حراست از گونه های حیات وحش و زیستگاههای آنها مسئولیم و آینده کره زمین و انسانها به بقای جمعیت های همه گونه ها وابسته است. این مؤسسه سعی دارد با آموزش و آگاه سازی اقشار مختلف جامعه از جمله مردمان بومی، علاقه مندان به طبیعت، دانشجویان، کارشناسان و محیط بانان در خصوص حفظ محیط زیست ایران به ویژه زیستگاه ها و تنوع زیستی دوزیستان و خزندگان، گامی استوار در راه توسعه پایدار محیط زیست و تقویت فرهنگ حفاظت از گونه های بومی و در معرض خطر انقراض بردارد.


مهم‌ترین زمينه های فعاليت موسسه خزنده شناسان پارس به شرح زیر هستند:

 

 • ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در کشور
 • حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض
 • آموزش و آگاهسازی مردم بومی در ارتباط با گونه‌های در معرض خطر انقراض محل زندگی آن ها
 • برگزاری کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی مرتبط در سطوح:
  • کارشناسان مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی
  • دانشجویان
  • محیط بانان
  • مردم محلی
  • راهنمایان طبیعت گردی
  • کوهنوردان
  • دانش آموزان
  • علاقمندان به طبیعت
 •  شناسایی و بررسی پراکنش گونه های خزنده و دوزیست
 • بوم شناسی و بررسی زیستگاه دوزیستان و خزندگان
 • بررسی خصوصیات زیستی خزندگان و دوزیستان
 • برگزاری سفرهای تخصصی دوزیستان و خزندگان
 • تهیه کتب و چاپ مقالات علمی در زمینه خزندگان و دوزیستان