آموزش و مشارکت مردم بومی در حفاظت از تمساح پوزه کوتاه

این طرح حفاظتی با هدف مشارکت مردم بومی در حفاظت از تمساح پوزه کوتاه در استان سیستان و بلوچستان توسط موسسه خزنده شناسان پارس و با حمایت مالی دفتر کمک های کوچک سازمان ملل به انجام رسیده است. بزرگترین عامل تهدید این خزنده بزرگ جثه در ایران کاهش منابع آبی و تخریب اندک زیستگاههای باقی مانده آن در جنوب شرق کشور است. تعارض بر سر منبع حیاتی مشترک بین انسان و گاندو که همان آب است باعث شده که این گونه هرچه بیشتر در معرض تهدید قرار گیرد. وضعیت حفاظتی تمساح پوره کوتاه در فهرست سرخ  اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، آسیب پذیر (Vulnerable) گزارش شده است. متاسفانه عمده جمعیت های وحشی این جانور در مناطق پراکنش آن در سراسر دنیا از بین رفته اند. تا کنون حضور گاندو از حوزه رودخانه سرباز، رودخانه های کاجو و نهنگ در جنوب استان سیستان و بلوچستان در ایران گزارش شده است. همچنین یک سایت تحقیقاتی در روستای ریکوکش در شهرستان چابهار جهت تکثیر و احیای گاندو توسط سازمان حفاظت محیط زیست احداث شده که در سال ۱۳۹۳ جمعیتی حدود ۴۰ فرد را در خود جای داده است.

 آموزش و مشارکت مردم بومی در حفاظت از تمساح پوزه کوتاه

آموزش دانش آموزان دو روستای درگس و باهوکلات به تعداد 251 نفر، تجهیز کتابخانه مدارس منطقه و برگزاری کارگاههای آموزشی و اطلاع رسانی برای کارشناسان محیط زیست، همیاران، محیط بان، دهیاران، اعضای شورایاری، معلمین مدارس و سایر مردم محلی روستاهای درگس، باهوکلات و ریکوکش و همچنین استفاده از شیوه های مشارکتی و تسهیل گرانه در محیط های محلی با تکیه بر یادگیری مشترک و واقعیت های محلی با حضور و راهنمایی های آقای سید بابک موسوی نژاد، تحلیل پدیده ی آب و معضلات کم آبی از زوایای مختلف به عنوان تنها زیستگاه گاندو از طریق صحبت، همفکری و مشارکت کشاورزان، مغازه داران، دستفروشان، جوانان، همیاران، کپرنشینان، تعامل خانم های گروه با خانم های محلی، معلمان مدارس ابتدایی و راهنمایی و همچنین بهورز روستای درگس  بخشی از فعالیتهای انجام شده در این طرح حفاظتی مشارکتی بین سالهای 1391 تا 1394 است. تهیه مستند گاندو به کارگردانی پرهام دیباج و با حمایت دفتر کمک های کوچک سازمان ملل و همچنین نصب تابلوهای کنار جاده ای و اطلاع رسانی حفاظت از گاندو از فعالیت های باقی مانده این طرح حفاظتی است.

آموزش و مشارکت مردم بومی در حفاظت از تمساح پوزه کوتاه

آموزش و مشارکت مردم بومی در حفاظت از تمساح پوزه کوتاه