بررسی تنوع زيستی خزندگان و دوزيستان منطقه زاگرس مرکزی به منظور تعيين گونه های شاخص

در این طرح خزندگان زاگرس به منظور یافتن زیستگاههای حساس جهت حفاظت در چهار استان  محدوده زاگرس مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و دوازده تیره، سی جنس و سی و هفت گونه شناسایی شده است. موسسه خزنده شناسان پارس با بهره گیری از متخصصین مجرب درزمینهٔ مطالعات خزندگان و دوزیستان بررسی های خود را در مناطقی چون: منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی تنگ صیاد، منطقه حفاظت‌شده تنگ بستانک، منطقه حفاظت‌شده دنا و دنای شرقی، منطقه حفاظت‌شده هلن و سبزکوه، بروجن و سمیرم و روستاهایی پایلوت: دشت رز، ده برآفتاب، خفر، سیور، حیدرآباد، گل سفید، جیدرزار، مارگون و سایر روستاهای منطقه به انجام رسانیده. همچنین کارگاه‌های آموزشی برای محیط بانان و مردم محلی استان‌های چهارمحال‌وبختياري، کهگیلویه و بویر احمد، فارس و اصفهان در جهت افزایش آگاهی عمومی برگزار گردید.