ناهید احمدی

NAhmadi

 

فارغ التحصيل رشته برنامه ريزي و مديريت آموزشي محيط زيست از دانشگاه تهران است و در طرح های حفاظت از خزندگان در معرض خطر انقراض با موسسه خزنده شناسان پارس همکاری دارد.