پرهام بیهقی

 

دارای مدرک تحصیلی مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی، مترجم و مولف کتاب "ماهیان آکواریومی" پیش از اتمام دانشگاه، فعالیت خود را در جهت حفاظت از خزندگان و دوزیستان ایران آغاز نموده است. او آموزشگر مبحث دوزیستان و خزندگان در سطح کودکان است، پرهام در برگزاری سفرهای تخصصی خزنده و دوزیست شناسی و همچنین برگزاری نمایشگاه های مختلف با موسسه خزنده شناسان پارس همکاری می کند.