فیلم مستند زندگی با کرخه آماده نمایش شد

فیلم مستند زندگی با کرخه که روایتگر فعالیت ها و تلاش های حفاظتی و پژوهش های انجام گرفته توسط موسسه خزنده شناسان پارس درباره لاک پشت فراتی در استان خوزستان است آماده نمایش شد.
این فیلم با حمایت مادی برنامه کمک های کوچک به عنوان بخشی از تسهيلات محيط زيست جهانی در دفتر برنامه عمران سازمان ملل ساخته شده است و پرهام دیباج کارگردان این فیلم است.