رهاسازی افعی کوهستانی لطیفی در زیستگاه اصلی

در تیر ماه هزار و سیصد و نود هشت تعداد سی فرد افعی کوهستانی لطیفی (افعی دماوندی) توسط گارد محیط زیست استان البرز از متخلفین ضبط و به مرکز بازپروری پارک طبیعت پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.
با پیگیری کارشناسان دفتر حیات وحش، دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست و حسن نظر اداره کل محیط زیست استان تهران تصمیم بر آن شد که کارشناسان موسسه خزنده شناسان پارس در خصوص رهاسازی این گونه ارزشمند و بومزاد ایران همکاری داشته باشند و افعی ها به زیستگاه منتقل و با فواصل مناسب در زیستگاه اصلی رهاسازی شدند.

باربد صفایی مهرو رئیس هیئت مدیره موسسه خزنده شناسان پارس در این باره می گوید: در این برنامه رهاسازی، مسیر حرکت و نحوه رهاسازی مجدد در طبیعت با همه کارشناسان حاضر چند روز قبل بررسی و نتیجه آن شد که این افراد در جایی با فاصله از جمعیت های فعلی رهاسازی شوند تا از نظر ژنتیکی تاثیری روی چند کلونی فعلی ما در پارک ملی لار ایجاد نکنند. خیلی زود است که بتوانیم بگوییم این فرآیند موفقیت آمیز بوده یا نه اما نتایج این تلاش در سال های آینده قابل مشاهده خواهد بود.