تاریخچه

موسسه خزنده شناسان پارس به عنوان موسسه ای غیر دولتی زیست محیطی و فعال در زمینه دوزیست و خزنده شناسی در ایران با رویکردی کاملاً تخصصی و با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی در زمینه حــفاظـت و همچنین شناسایی گونه های خزنده و دوزیست و زیستگاه آن ها در تاریخ 30/8/1385 و با شماره ثبت 20434 تاسیس گردیده و فعالیت خود را رسما آغاز کرد.
از بدو تاسیس تا به امروز با تلاش متخصصین جوان این موسسه، طرح های حفاظتی و تحقیقاتی بسیاری در استان های مختلف کشور انجام شده است. همچنین این موسسه با مشارکت و همکاری ارگان هایی نظیر دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ادارات کل سازمان حفاظت محیط زیست، موزه طبیعت و حیات وحش ایران دارآباد و همچنین سازمان ملل گام هایی در راستای حفاظت از خزندگان و دوزیستان و زیستگاه هایشان در ایران برداشته است.

هدف ما

ترویج فرهنگ حراست از طبیعت و همچنین حفاظت از خزندگان و دوزیستان کشور ایران در راستای بقای نسل در زیستگاه طبیعی و جلوگیری از نابودی زیستگاه آن ها. ما معتقدیم نیل به این هدف تنها با مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه مردم بومی، جامعه علمی، ارگانهای غیر دولتی و همچنین دولتی امکانپذیر خواهد بود.

رسالت ما

  • بهبود وضعیت دوزیستان و خزندگان در معرض انقراض کشور از طریق پژوهش، آگاهسازی و آموزش عمومی
  • حفظ گونه های در معرض خطر انقراض از طریق تلفیق فعالیت های حفاظتی، آموزش، دانش بومی، توانمندسازی جوامع محلی
  • ایجاد شبکه ای از مردم آگاه و علاقمند به سرنوشت خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض کشور