ارائه دستاوردهای طرح پنج ساله حفاظت از افعی های کوهستانی ایران با محوریت افعی دماوندی در استان تهران

کارگاه ارائه دستاوردهای طرح پنج ساله حفاظت از افعی های کوهستانی ایران با محوریت افعی دماوندی در استان تهران توسط موسسه خزنده شناسان پارس در روز چهارشنبه بیستم آذر هزار و سیصد و نود و هشت در سالن آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با حضور کارشناسان موسسه خزنده شناسان پارس، مسئولین و کارشناسان حیات وحش و زیستگاههای اداره کل محیط زیست استان تهران و همچنین مسئولین و کارشناسان معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.