کودک و نوجوان

موسسه خزنده شناسان پارس در راستای برنامه‌های بلندمدت آموزشی و باهدف آشنایی کودکان و نوجوانان با خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض، ایجاد حس علاقه و آشتی کودکان با موجودات محل زندگی خود و همچنین ایجاد فرهنگ حفاظت از حیات‌وحش کشور، بخشی از فعالیت‌های خود را به آموزش کودکان و نوجوانان معطوف نموده که اهم این فعالیت‌ها شامل: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جشنواره‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی با همکاری آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و همچنین آموزش کودکان در مناطق طبیعی کشور است. تصاویر آموزش، جشنواره‌ها و نقاشی‌ها بخشی از این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. 

زیر مجموعه ها