افتخارات موسسه خزنده شناسان پارس

 

برنده جایزه برتر دومین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش سال ۱۳۹۸

 

برگزیده روز جهانی تنوع زیستی سال ۱۳۹۷

 موسسه خزنده شناسان پارس برگزیده روز تنوع زیستی در سال 2018

  موسسه خزنده شناسان پارس برگزیده روز تنوع زیستی در سال 2018

 

 برگزیده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست ۱۳۹۶/۳/۱۶

موسسه خزنده شناسان پارس برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست

موسسه خزنده شناسان پارس برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست

 

برگزیده نخستین جشنواره تجربیات موفق

سمن های محیط زیستی کشور ۱۳۹۵/۸/۱۰

برگزیده نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی کشور

 

تشکل زیست محیطی برتر جایزه دوسالانه دکتر قهاری ۱۳۹۳/۱۱/۸

تشکل  زیست محیطی برتر جایزه دوسالانه دکتر قهاری