تاریخچه

موسسه خزنده شناسان پارس به عنوان موسسه ای غیر دولتی زیست محیطی و فعال در زمینه دوزیست و خزنده شناسی در ایران با رویکردی کاملاً تخصصی و با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی در زمینه حــفاظـت و همچنین شناسایی گونه های خزنده و دوزیست و زیستگاه آن ها در تاریخ 30/8/1385 و با شماره ثبت 20434 تاسیس گردیده و فعالیت خود را رسما آغاز کرد.
از بدو تاسیس تا به امروز با تلاش متخصصین جوان این موسسه، طرح های حفاظتی و تحقیقاتی بسیاری در استان های مختلف کشور انجام شده است. همچنین این موسسه با مشارکت و همکاری ارگان هایی نظیر دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ادارات کل سازمان حفاظت محیط زیست، موزه طبیعت و حیات وحش ایران دارآباد و همچنین سازمان ملل گام هایی در راستای حفاظت از خزندگان و دوزیستان و زیستگاه هایشان در ایران برداشته است.